Utveckling

Vi investerar i framtiden

Malmö Mönsterkort erbjuder nu ASIG (autokatalytiskt silver/ kemiskt guld) som alternativ till ENIG. ASIG processen ersätter ENIG där nickel ofta stör högfrekvens- och mikrovågs-applikationer. Processen kräver endast tre processteg och baden är stabila och lättskötta. Parametrar som tid, pH och temperatur är alla mycket kritiska, men fullt kontrollerbara med rätt utrustning.

Vi har nyligen även investerat i en ny process för metallisering av hål, som förbehandlingssteg innan hålplätering. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa kvaliteten på uppbyggnaden av koppar i hålväggen, speciellt när man pläterar keramiska och teflonbaserade material. Även på traditionellt FR4 material vinner processen en kvalitetsförbättring.

Malmö Mönsterkort har under det senaste året trimmat in sina processer och utökat med en lina för att satsa hårdare på produktion av specialmaterial. Våra satsningar har gett oss en unik kompetens inom specialmaterial. Satsningen på nya material beror dels på en naturlig marknadsutveckling, dels på att tradingverksamheten har ökat vilket har gjort plats för annan typ av produktion i vår fabrik.

Special produkter

FLEX-RIGID, RF, HDI

MMAB har tillverkningskapabilitet för en stor bredd av teknologier som Flex, Flex-rigid, HDI mikrovia, pluggade och överpläterade vior så väl som RF-material, thermoset, PTFE, blanduppbyggnad

Metallbas & LED

MMAB är en utvecklingspartner till producenter av aluminumsubstrat och LED-applikationer som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort för belysning och kylning.

Antenner & radomer

Vår produktionsutrustning är unik och vi klarar att tillverka antenner och mönsterkort för radomer upp till 3000 mm i längd på styva eller flexibla laminat.

Ett mönsterkorts Livscykel

Vi tillverkar prototyper och mindre serier i Sverige. För volymproduktion sker tillverkningen av förserier i Malmö och när volymen växlar upp så slussas tillverkningen över till våra produktionspartners i Asien.