Teknisk Rådgivning

Det är viktigt för oss att redan i utvecklingsprocessen ha en nära dialog med dig som kund. Vi följer utvecklingen noga och ställer stora krav på oss själva och våra tillverkare för att kunna erbjuda våra kunder teknisk support, rådgivning och designhjälp.

Vi vill att du ska göra rätt tekniska val från början. Är vi med i valet av material, ytbehandlingar, layoutförbättringar, lageruppbyggnad och mönsterkortstekniker förbättrar det produktkvaliteten och kortar leveranstiden på dina mönsterkort.

När vi tar emot underlag från er undersöker vi även om man kan kostnadsoptimera produktionen ytterligare. Utnyttjas panelen fullt ut? Är ytbehandling, materialval och lageruppbyggnad kostnadseffektivt?

Special produkter

FLEX-RIGID, RF, HDI

MMAB har tillverkningskapabilitet för en stor bredd av teknologier som Flex, Flex-rigid, HDI mikrovia, pluggade och överpläterade vior så väl som RF-material, thermoset, PTFE, blanduppbyggnad

Metallbas & LED

MMAB är en utvecklingspartner till producenter av aluminumsubstrat och LED-applikationer som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort för belysning och kylning.

Antenner & radomer

Vår produktionsutrustning är unik och vi klarar att tillverka antenner och mönsterkort för radomer upp till 3000 mm i längd på styva eller flexibla laminat.

Ett mönsterkorts Livscykel

Vi tillverkar prototyper och mindre serier i Sverige. För volymproduktion sker tillverkningen av förserier i Malmö och när volymen växlar upp så slussas tillverkningen över till våra produktionspartners i Asien.