Miljöarbete

Vårt engagemang i miljöarbetet

Malmö Mönsterkort AB ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Vi skall bidra till en bättre miljö genom att arbeta för långsiktiga miljölösningar såväl inom vår verksamhet, genom utveckling och tekniskt nytänkande, som i relation med kunder, leverantörer och myndigheter.

Belastningen på natur och miljö ska begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Vi tar alltid miljöfrågor i beaktande när vi väljer nya produktionspartners och fraktbolag.

Vi är medlemmar i REPA, vilket innebär att våra förpackningar är miljövänliga och godkända för att återvinnas. För mer information se repa.se

Verksamheten står under tillsyn av Malmö Kommuns Miljöförvaltning då verksamheten är tillståndspliktig, fabriken inrymmer även ett reningsverk.

Special produkter

FLEX-RIGID, RF, HDI

MMAB har tillverkningskapabilitet för en stor bredd av teknologier som Flex, Flex-rigid, HDI mikrovia, pluggade och överpläterade vior så väl som RF-material, thermoset, PTFE, blanduppbyggnad

Metallbas & LED

MMAB är en utvecklingspartner till producenter av aluminumsubstrat och LED-applikationer som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort för belysning och kylning.

Antenner & radomer

Vår produktionsutrustning är unik och vi klarar att tillverka antenner och mönsterkort för radomer upp till 3000 mm i längd på styva eller flexibla laminat.

Ett mönsterkorts Livscykel

Vi tillverkar prototyper och mindre serier i Sverige. För volymproduktion sker tillverkningen av förserier i Malmö och när volymen växlar upp så slussas tillverkningen över till våra produktionspartners i Asien.