Metallbas

Malmö Mönsterkort har varit utvecklingspartner till producenter av aluminiumsubstrat som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort på metallbas.

Metallbaskort används i applikationer där en stor mängd värmeenergi skall ledas bort, t.ex. i konstruktioner med högintensiva lysdioder (LED) eller applikationer med hög ström t.ex. sekundärswitchade DC/DC aggregat. Uppbyggnaden av metallbaskorten, som även kan byggas som multilager består av själva metallbasen, i förekommande fall även ett keramiskt skikt för hög termisk prestanda, ett isolationsskikt med god värmekonduktivitet samt kopparskiktet som kan variera i tjocklek från 12 μm till 210μm.

Special produkter

FLEX-RIGID, RF, HDI

MMAB har tillverkningskapabilitet för en stor bredd av teknologier som Flex, Flex-rigid, HDI mikrovia, pluggade och överpläterade vior så väl som RF-material, thermoset, PTFE, blanduppbyggnad

Metallbas & LED

MMAB är en utvecklingspartner till producenter av aluminumsubstrat och LED-applikationer som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort för belysning och kylning.

Antenner & radomer

Vår produktionsutrustning är unik och vi klarar att tillverka antenner och mönsterkort för radomer upp till 3000 mm i längd på styva eller flexibla laminat.

Ett mönsterkorts Livscykel

Vi tillverkar prototyper och mindre serier i Sverige. För volymproduktion sker tillverkningen av förserier i Malmö och när volymen växlar upp så slussas tillverkningen över till våra produktionspartners i Asien.