Kvalitetssäkring hos oss

Vi på Malmö Mönsterkort AB verkar för en nöjd kundkrets genom att i alla åtaganden uppfylla de behov, önskemål och krav som våra kunder inom elektronikbranschen ställer.

Produktkvalitén säkerställs genom kontrollprogram med de toleranser och specifikationer som tillverkningsnormen IPC eller PERFAG stipulerar.

Våra produkter är även godkända enligt UL som säkerställer att uppbyggnad och material överensstämmer med vårt godkännande för tillverkning av mönsterkort.

Malmö Mönsterkort AB har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor. Kvalitetsarbetet sker systematiskt och gäller alla steg från konstruktion till produktion och leverans.

Tillsammans med personalen arbetar vi med proaktivt förbättringsarbete för att effektivisera samtliga processer i organisationen och för att minimera eventuella felkällor. Varje leverans ska ske i rätt tid, till rätt plats och vara kvalitetssäkrad. För att säkerställa att du får dina produkter i tid sker orderbevakning genom hela processen. Via vårt nätverk i Asien finns det personal i både Sverige och Kina som via ett webbaserat MPS system bevakar produktion och frakter hela vägen till din anläggning.

Vår målsättning är att ständigt sträva efter en kontinuerlig utveckling och förbättring av kvalitetssystemet och våra resurser och att minimera kvalitetsbristkostnaderna, däribland kassationer och reklamationer.

pdf-symbolLadda ner: MMAB är certifierat enligt ISO 9001:2008

Vi gör rätt från början

Vi kvalitetskontrollerar alltid alla mönsterkortsunderlag innan produktionsstart för att upptäcka felen i ett tidigt stadium. Vi har effektiva felsökningsrutiner som sker genom bl.a. granskning i CAM-program. För avancerade kort genomförs en CAD-analys med Genesis CAM-system.

Genom tidig felsökning minimeras kvalitetsbrister.

Special produkter

FLEX-RIGID, RF, HDI

MMAB har tillverkningskapabilitet för en stor bredd av teknologier som Flex, Flex-rigid, HDI mikrovia, pluggade och överpläterade vior så väl som RF-material, thermoset, PTFE, blanduppbyggnad

Metallbas & LED

MMAB är en utvecklingspartner till producenter av aluminumsubstrat och LED-applikationer som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort för belysning och kylning.

Antenner & radomer

Vår produktionsutrustning är unik och vi klarar att tillverka antenner och mönsterkort för radomer upp till 3000 mm i längd på styva eller flexibla laminat.

Ett mönsterkorts Livscykel

Vi tillverkar prototyper och mindre serier i Sverige. För volymproduktion sker tillverkningen av förserier i Malmö och när volymen växlar upp så slussas tillverkningen över till våra produktionspartners i Asien.