Flex-rigid, RF material, HDI

I vår fabrik i Malmö kan vi tillverka mönsterkort i högfrekvensmaterial såsom Arlon 25FR och Rogers 4300-serie, såväl som PTFE-baserade material och blanduppbyggnader. Våra tillverkningsenheter i Kina är erfarna tillverkare av HDI-kort med mikrovior, blinda och begravda vior, pluggade och överpläterade vior samt flexibla och flex-rigida mönsterkort. Vi kan med andra ord leverera en stor bredd av tekniska lösningar och basmaterial

Special produkter

FLEX-RIGID, RF, HDI

MMAB har tillverkningskapabilitet för en stor bredd av teknologier som Flex, Flex-rigid, HDI mikrovia, pluggade och överpläterade vior så väl som RF-material, thermoset, PTFE, blanduppbyggnad

Metallbas & LED

MMAB är en utvecklingspartner till producenter av aluminumsubstrat och LED-applikationer som har gett oss ett försprång på marknaden när det gäller att kostnadseffektivt tillverka mönsterkort för belysning och kylning.

Antenner & radomer

Vår produktionsutrustning är unik och vi klarar att tillverka antenner och mönsterkort för radomer upp till 3000 mm i längd på styva eller flexibla laminat.

Ett mönsterkorts Livscykel

Vi tillverkar prototyper och mindre serier i Sverige. För volymproduktion sker tillverkningen av förserier i Malmö och när volymen växlar upp så slussas tillverkningen över till våra produktionspartners i Asien.